Маланчук С.В. Кам’янець-Подільський замок ХIV-XVII ст. у дослідженнях Ю. Сіцінського

| 29.07.2012

Маланчук С.В. Кам’янець-Подільський замок ХIV-XVII ст. у дослідженнях Ю. Сіцінського / С.В. Маланчук // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля: Збірник наукових праць за підсумками всеукраїнської конференції. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 180 с. – С.159-162. Кам’янець-Подільський відноситься до числа одного з давніх міст України, першопочатки якого датуються кінцем ХІІ […]

Найчук І.А. Боротьба подолян проти наступу польських військ у першій половині 1649 року

| 26.07.2012

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.18: На пошану професора В.С.Степанкова. – 480 с. – C. 46-57. Українська історична наука після здобуття Україною незалежності зробила вагомий внесок у дослідження проблем, пов’язаних із висвітленням малодосліджених сторінок вітчизняної історії. До них відноситься й комплекс питань Української національної революції XVII ст. Метою […]

Ананія Длугопольскій. Нђсколько словъ, по поводу заявленія патріотическаго чувства арештантами Каменецъ-Подольской городской тюрмы

| 09.05.2012

Подольскія епархіальныя вђдомости. – 1880. – №1, 1 Января. – С.4-5. 24 Ноября, текущаго 1879 года, по распоряженію мђстнаго епархіальнаго Начальства, довершено было въ тюремной Св. Николаевской церкви г. Каменца благодарственное Господу Богу молебствіе о чудесномъ спасеніи Августђйшаго Монарха нашего, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, АЛЕКСАНДРА ІІ, Самодержца Всероссійскаго, отъ угрожавшей Ему опасности 19 ноября, сего года.

Солоп В. Фортеця чи замок?

| 09.05.2012

Солоп В. Фортеця чи замок? // Подолянин, 2009. – 11 грудня. – С.7. Стало модним останнім часом, де треба і не треба, вживати слово “замок”. Усе життя в Кам’янці-Подільському була фортеця (а якщо російською, то крепость, польською – твердзь).