Торжество по случаю выступленія из г. Каменца квартировавшихъ въ немъ войскъ въ предђлы Турецкой имперіи, 23 Апрђля

| 24.10.2012

Торжество по случаю выступленія из г. Каменца квартировавшихъ въ немъ войскъ въ предђлы Турецкой имперіи, 23 Апрђля // ПЕВ. – 1877. – №10. – 15 Мая. – Отд.ІІ. Неоффиціальный. – С.273-275.  Въ то время въ г. Каменцђ былъ обнародованъ Высочайшій Манифестъ объ объявленія войны Турціи, здђсь квартировали тарутинскій пђхотный полкъ, полкъ донскихъ козаковъ и полкъ […]

З України про Україну. Місто-музей

| 22.09.2012

  З України про Україну. Місто-музей  // Свобода. – 1986. – 12 вересня. – Ч.174. – С.2. Містом-музеєм називають Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. І не даремно. Вісім років тому давньоруську і середньовічну частину мста оголошено заповідниками.

Собраніе древностей Подоліи

| 09.05.2012

Собраніе древностей Подоліи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. – К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1900. – Т. LXХХ.  – №10. – Октябрь. – Отд. 2. –  С. 63.   Собраніе древностей Подоліи. Въ августђ мђсяцђ, въ помђщеніи Каменем-Подольской город ской управы, состоялось подъ предсђдательствомъ заступающаго мђсто городского […]

Ананія Длугопольскій. Нђсколько словъ, по поводу заявленія патріотическаго чувства арештантами Каменецъ-Подольской городской тюрмы

| 09.05.2012

Подольскія епархіальныя вђдомости. – 1880. – №1, 1 Января. – С.4-5. 24 Ноября, текущаго 1879 года, по распоряженію мђстнаго епархіальнаго Начальства, довершено было въ тюремной Св. Николаевской церкви г. Каменца благодарственное Господу Богу молебствіе о чудесномъ спасеніи Августђйшаго Монарха нашего, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, АЛЕКСАНДРА ІІ, Самодержца Всероссійскаго, отъ угрожавшей Ему опасности 19 ноября, сего года.

Польскій театръ въ Каменцђ 1860-61 гг.

| 09.05.2012

Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. – К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. – №9. – Сентябрь. –  С. 774-776. По поводу смерти польскаго писателя, уроженца подольской губерніи, Петра Яксы-Быковскаго д-ръ Антоній І. (Ролле) помђстилъ въ газетђ «Wiek» (№147) краткое воспоминаніе о немъ, какъ директорђ польской театральной труппы въ […]

ЧАШКА КОФЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ПОГОДЫ

| 09.05.2012

ЧАШКА КОФЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ПОГОДЫ // Подольскія епархіальныя вђдомости. – 1880. – №2, 8 Января. – С.82. Если отпустить кусокъ сахару въ чашку кофе и дать ему распуститься, не мђшая самаго кофе, то, какъ извђстно, на поверхности его появляются пузырки.

Винокур І., Трубчанінов С. КОЛИ ЗАСНОВАНО КАМ’ЯНЕЦЬ?

| 09.05.2012

Винокур І., Трубчанінов С. Коли засновано Кам’янець? // Подолянин плюс, 1994. – 9 червня. – С.2. Багато кам’янчан ще пам’ятає святкування 900-річчя міста, яке проводилось в 1962 р. Зараз та дата, що була прийнята як час першої згадки про місто, викликає лише легку іронію (доведено недостовірність прикликання вірменів до Кам’янця, а рівно як і до […]