Дячок В. Устим Кармалюк (Карманюк) та розбійництво на Поділлі: конкретно-історичний та джерелознавчий аспекти

| 21.09.2012

  Дячок В. Устим Кармалюк (Карманюк) та розбійництво на Поділлі: конкретно-історичний та джерелознавчий аспекти / Валерій Дячок // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид–во Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Вип. 12. – С.175-201. Є теми у вітчизняній історії над якими тяжіє видимість наукової вивченості. Цю своєрідну історіографічну віртуальність найчастіше значно посилюють зроблені апріорі […]

Таранець С.В. Старообрядці-біглопопівці: становлення та еволюція

| 31.07.2012

Таранець С.В. Старообрядці-біглопопівці: становлення та еволюція / С.В. Таранець  // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск ХIX / Ред. колегія: О. П. Реєнт (голова редколегії), В. В. Шевченко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 521 с. – С.380-393. Після розколу Російської Православної Церкви на боці старообрядців […]