“Шагівки”. Марки “нарівні з дзвінкою монетою”

| 04.02.2013

Кам’янець-Подільський – неймовірне місто з багатою історією. Кожний його дослідник знає, що в свій час воно було останньою столицею Української Народної Республіки, нової незалежної держави 20-х рр. ХХ ст. Усі тогочасні поштові відділення колишньої Російської імперії на території України потрапили під юрисдикцію новоствореного Міністерства пошти і телеграфу.

Дробна І. АКВАРЕЛЬНІ ВЕДУТИ М. ТШЕБІНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (за документальними листівками)

| 30.05.2012

Поштові картки почали широко використовуватися в листуванні з кінця ХІХ ст. На більшості з них були зображені види населених пунктів. Сьогодні ці документальні листівки (видані наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) є важливим джерелом для вивчення архітектурного розвитку окремих українських міст: Гадяча, Кам’янця-Подільського, Мукачева, Чернівців, Одеси, та ін. [13, 10, 8, 9, 11].

Дробна І.В. ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗВИТОК КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО ЗА ДОКУМЕНТАЛЬНИМИ ЛИСТІВКАМИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

| 20.05.2012

Перші друковані листівки з’явилися 1 жовтня 1869 р. в Австро-Угорщині за ініціативи професора Віденської академії Е. Германа [7, с. 21], в Німеччині, Англії, Швейцарії – у 1870 р., Російській імперії – 1872 р., а в США – 1873 р. Спочатку репродукції на них були чорно-білими, і лише згодом з’явилися кольорові хромолітографії (літографський спосіб друкування багатоколірних [...]