Жезицький В. Масові депортації населення Поділля (друга половина 30-х рр. ХХ ст.)

| 29.09.2012

Жезицький В. Масові депортації населення Поділля (друга половина 30-х рр. ХХ ст.) / Віктор Жезицький // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1997. – №1/2. – С.128-134. Одним з найбільш розповсюджених методів політичних репресій серед національних груп Поділля в досліджуваний період залишались масові депортації населення. При цьому доречно відзначити, що депортації населення були зовсім не новою акцією […]

Прокопчук В. Доля Дмитра Богацького: від голови Кам’янець-Подільського наукового товариства ВУАН до «ворога народу»

| 28.07.2012

Прокопчук В. Доля Дмитра Богацького: від голови Кам’янець-Подільського наукового товариства ВУАН до «ворога народу» / В. Прокопчук // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ: Науковий і документальний журнал. – 2011. –  № 1 (36). – С.233-242. Мартиролог борців за незалежність буде неповним, якщо не долучити до нього ім’я справжнього патріота України, палкого прихильника й популяризатора національної ідеї подолянина […]

Савчук В.О. Інтелегенція Кам’янець-Подільського регіону в контексті історико-краєзнавчого руху 20-х років ХХ ст.

| 20.07.2012

Савчук В.О. Інтелегенція Кам’янець-Подільського регіону в контексті історико-краєзнавчого руху 20-х років ХХ ст. /В.О. Савчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – 260 с. – С.240-247. У консолідації економічних, соціальних, політичних, культурно-освітніх чинників в умовах розбудови незалежної Української держави […]