Юхим Йосипович Сіцінський – археолог, дослідник трипільської культури

| 23.06.2013

Надзвичайно важливу роль в історичних дослідженнях посідає археологія. Археологічне дослідження території Поділля розпочалося лише в другій половині ХІХ ст. Велику роль у цьому процесі відіграв Юхим Йосипович Сіцінський (1859-1937) – історик, археолог, етнограф, пам’яткоохоронець, довголітній голова Подільського церковного історико-археологічного товариства, член Історичного товариства Нестора-літописця, Київського товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва, Відділу охорони пам’яток старовини [...]

Прокопчук В.С. Іван Володимирович Гарнага – дослідник історії Поділля

| 26.07.2012

Прокопчук В.С. Іван Володимирович Гарнага – дослідник історії Поділля / В.С. Прокопчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – 260 с. – С.251-257. Іван Володимирович Гарнага – знана людина, науковець, який за більш ніж 40 років науково-краєзнавчої діяльності видрукував [...]

Прокопчук В.С. Від університету педагогічного – до університету національного (2001-2011 рр.) : Дослідження. Документи

| 09.05.2012

Прокопчук В. С. Від університету педагогічного – до університету національного (2001-2011 рр.) : Дослідження. Документи / В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — 680 с. Науково-дослідне видання доктора історичних наук, директора наукової бібліотеки В.С. Прокопчука та кандидата історичних наук, помічника ректора О.Б. Комарніцького підсумовує десятирічну (2001-2011 рр.) [...]

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Т.14.

| 09.05.2012

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.14. – 528 с. Розпочнемо наш огляд публікацій з розділу «Розвиток культурно-освітньої сфери Поділля: сторінки історії». Він розпочинається зі статті В.С. Прокопчука «Бібліотеки Хмельничинни: від заснування – до наших днів» (С.3-39), у котрій містяться відомості про історію та розвиток бібліотечної справи, [...]