В.Д. [Доманицький В.М.] [Рецензія] Гдђ обучалось подольское духовенство до учрежденiя духовной семинаріи. Историческій очеркъ А. Лотоцкаго.

| 24.01.2013

В.Д. [Доманицький В.М.] [Рецензія] Гдђ обучалось подольское духовенство до учрежденiя духовной семинаріи. Историческій очеркъ А. Лотоцкаго. (Изъ Под. Епарх. Вђдом. 1898 года). Кам.-Подольскъ, 1898. 8 д. л. 47 с.) / В.Д. // Киевская Старина. – 1899. – Т. 64, №2. – С.127-128. Брошюра заключаетъ въ себђ оьстоятельный сводъ печатныхъ извђстій по вопросу о состояніи образованности […]

Положеніе о стипендіи имени Тайнаго Совђтника Н.И. Пирогова при Каменецъ-Подольской мужской гимназіи

| 13.01.2013

Положеніе о стипендіи имени Тайнаго Совђтника Н.И. Пирогова при Каменецъ-Подольской мужской гимназіи // Циркуляръ по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ. – 1882. – №3. – Март. – С.71. 1)      На проценты съ пожертвованнаго обществомъ врачей Подольской губерніи капитала въ шестъсотъ рублей учреждается при Каменецъ-Подольской гимназіи стипендія имени Тайнаго Совђтника Н.И. Пирогова.

Объ учрежденіи при Каменецъ-Подольской мужской гимназіи стипендіи имени Тайнаго Совђтника Н.И. Пирогова. 5 Декабря 1881 г.

| 23.11.2012

Объ учрежденіи при Каменецъ-Подольской мужской гимназіи стипендіи имени Тайнаго Совђтника Н.И. Пирогова. 5 Декабря1881 г.  // Циркуляръ по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ. – 1882. – №3. – Март. – С.60-61. На основаніи Высочайшаго повелђнія, послђдовавшаго въ 5 день минувшаго Декабря г. Министромъ Народнаго Просвђщенія разрђшено учредить при Каменецъ-Подольской мужской гимназиі стипендію шимени Тайнаго Совђтника Н.И. […]

Объ учрежденіи при Каменецъ-Подольской мужской гимназиі стипендиі имени Екатерины Андреевны Шиманской. 12 Октября 1881 г.

| 16.11.2012

Объ учрежденіи при Каменецъ-Подольской мужской гимназиі стипендиі имени Екатерины Андреевны Шиманской. 12 Октября1881 г. // Циркуляръ по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ. – 1882. – №3. – Март. – С.60. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнђйшему докладу г. Министра Народнаго Просвђщенія въ 12 день сего Октября, Высочайше соизволить на учрежденіе на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго кандидатомъ правъ Романомъ […]

Задорожнюк А.Б. Старий Кам’янець: від єзуїтського колегіуму до історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (архітектурний і освітній аспекти)

| 29.08.2012

Задорожнюк А.Б. Старий Кам’янець: від єзуїтського колегіуму до історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (архітектурний і освітній аспекти) / А.Б.Задорожнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. — Т.13: Присвячено 90-річчю Кам’янецької доби УНР. —  С.337-346. Подібно до того, як життя людини складається з низки прожитих […]

Даниленко В. Геринович Володимир Олександрович

| 05.07.2012

  Даниленко В. Геринович Володимир Олександрович / Віктор Даниленко // Українські історики. Біобібліографічний довідник. – Випуск 3. Серія «Українські історики». – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – 344 с. – С.56-57. ГЕРИНОВИЧ ВолодимирОлександрович (22.11.1883, м.Сокаль, тепер Львівської обл.- ?) – історик, географ, педагог, професор. Ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1923–1925).

Увага, новий конкурс!!!

| 09.05.2012

Адміністрація сайту “Кам’янець-Подільський історичний” (www.kphistory.com.ua) при підтримці МО політичної партії “Наша Україна” (голова – В.А. Дубінський) та спільно з Кам’янець-Подільською міською організацією Національної спілки краєзнавців України (голова – О.Б. Комарніцький) запрошують Вас взяти участь у VІІ конкурсі учнівських і студентських наукових робіт на тему: “Кам’янець-Подільський – центр освіти на Поділлі: історія та сучасність”, який триватиме […]

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Т.14.

| 09.05.2012

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.14. – 528 с. Розпочнемо наш огляд публікацій з розділу «Розвиток культурно-освітньої сфери Поділля: сторінки історії». Він розпочинається зі статті В.С. Прокопчука «Бібліотеки Хмельничинни: від заснування – до наших днів» (С.3-39), у котрій містяться відомості про історію та розвиток бібліотечної справи, […]

Каменец-Подольская гимназия

| 09.05.2012

Каменец-Подольская гимназия/ Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 238.   64. Каменец-Подольская, учреждена въ 1833 г. Почетн. попеч. Маньковскій; директ. надв. сов. канд. Автон. Григ. Теодоровичъ; испект. надв.сов. канд. Автон. Аким. Солтановскій; законоучит.: прав. испов. протоіер. маг. богосл. Пав. Никит. Троицкій

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ

| 09.05.2012

Пансіонъ г-жи Коцђіовской въ Каменець-Подольскђ / Памятная книжка Министерства народнаго просвђщенія на 1865 годъ. – СПб.: Типография В.А. Рогальскаго И.К°, 1865. – С. 536. 36. Въ Каменець-Подольскомъ, Екатерины Ивановны Коцђіовской, учрежденъ въ 1853 году. Состоить изъ ІІІ классовъ.