Співпраця Івана Огієнка з Пилипом Клименком та Юхимом Сіцінським в галузі охорони пам’яток на Поділлі в період Української революції

| 12.01.2013

Надзвичайно плідним для Поділля в галузі охорони пам’яток старовини був період Української революції. Це було пов’язано, насамперед, з отриманням Кам’янцем-Подільським статусу тимчасового державного центру, відкриттям Кам’янець-Подільського державного українського університету та приїздом на Поділля значної кількості видатних вчених, громадських, освітніх та культурних діячів.

Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 31 грудня 1919.

| 10.09.2012

  Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 31 грудня 1919. – ЦДАВО України. – Ф. 1131. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 10–10 зв. – Оригінал. Рукопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії […]

Проводи урядової делегації після відкриття Кам’янець-Подільського Державного Університету (1918)

| 29.08.2012

Знімок зроблений 23 жовтня 1918 року на тогочасному залізничному вокзалі. В центрі світлини чоловік у білому капелюсі – Іван Огієнко.

Лист А. Лівицького до І.Огієнка від 31 березня 1920 р.

| 07.08.2012

Лист А. Лівицького до І.Огієнка від 31 березня 1920 р. – ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 159. – Копія. Машинопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії України НАН […]

Дорошенко Д. З Києва до Кам’янця

| 16.06.2012

Дорошенко Д. З Києва до Кам’янця / Дмитро Дорошенко //Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки): Науково–популярне видання. – К.: Темпора, 2007. – 632 с. – С.403-410. Я виїхав з Києва 22 січня 1919 року, в день, коли там мала бути урочисто проголошена злука Великої України з Галичиною і мав розпочати свої наради […]

Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові

| 26.05.2012

Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові / І. Огієнко. – 2-ге вид., допов. – Вінніпег : Вид. т-ва “Волинь”, 1968. – 92 с. Книга-спогади розповідає про різні сторони життя Кам’янця-Подільського з середини листопада 1919 до початку липня 1920 р.

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу.

| 24.05.2012

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. З малюнками і портретами українських культурних діячів : курс, читаний в Українськім Народнім Університеті / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – К. : Абрис, 1991. – 272 с. Курс лекцій розкриває історію української культури, її право на власний шлях розвитку. І. Огієнко […]

Огієнко І. Вивчення мови Шевченкових творів

| 09.05.2012

Огієнко І. Вивчення мови Шевченкових творів / І. Огієнко // Стара Україна. – Львів, 1925. – ІІІ-ІV. – C.64. Ми, Українці, не вміємо ще реально шанувати своїх кращих письменників. На словах ми ніби давно вже витворили собі справжній національний Шевченківський культ, але культ цей поки що мало допоміг глибшому вивченню творів самого Шевченка. Чи маємо […]

Баженов Л.В. Здружені історією Поділля

| 09.05.2012

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. – Ч.1.Духовні витоки Поділля: творці історії рідного краю. – Хмельницький: “Поділля”, 1994. – С.15-20. Дослідники творчості академіка Михайла Грушевського і відомого подільського історика Євтима Сіцинського, не маючи переконливих документальних свідчень, тільки здогадувалися про товаришування і наукові зв’язки між собою цих двох колоритних діячів, але й […]

Урочисте відкриття університету. Промова І.Огієнка та П.Холодного.

| 09.05.2012

22 жовтня 1918 року відбулося урочисте відкриття університету у Кам’янці-Подільському, що стало подією всеукраїнського масштабу. На цей захід прибуло багато гостей з різних регіонів України. На цій історичній світлині ми бачимо, як виголошують промову ректор університету Іван Огієнко і запрошений на урочистості заступник міністра освіти Петро Холодний.