Співпраця Івана Огієнка з Пилипом Клименком та Юхимом Сіцінським в галузі охорони пам’яток на Поділлі в період Української революції

| 12.01.2013

Надзвичайно плідним для Поділля в галузі охорони пам’яток старовини був період Української революції. Це було пов’язано, насамперед, з отриманням Кам’янцем-Подільським статусу тимчасового державного центру, відкриттям Кам’янець-Подільського державного українського університету та приїздом на Поділля значної кількості видатних вчених, громадських, освітніх та культурних діячів.

Нові монети та банкноти України. Іван Огієнко

| 29.09.2012

  Нові монети та банкноти України. Іван Огієнко // Нумізматика і Фалеристика. – 2007. – №3 (43). – С.3. Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, увів в обіг 12 червня 2007 року ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену видатному українському вченому, громадському та церковному діячеві Івану Огієнку (1882 – 1972). Іван Іванович Огієнко […]

Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 5 квітня 1920 р.

| 15.08.2012

Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 5 квітня 1920 р. – ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 94–94 зв. – Оригінал. Рукопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії […]

Сохацька Є. Пам’ять про високий обов’язок. Дружини державників: Ольга Петлюра і Домініка Огієнко

| 04.08.2012

Сохацька Є. Пам’ять про високий обов’язок. Дружини державників: Ольга Петлюра і Домініка Огієнко / Євгенія Сохацька // День. – 2012. – №41-42. – 7 березня. Тож ні один співець її не вславив І ні один митець не змалював, Десь там, на дні історії глибоко Лежить про неї спогад… Леся УКРАЇНКА. «Забута тінь» Епіграф до нашої […]

Завальнюк О.М. Дослідження діяльності Івана Огієнка на посаді ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету

| 17.06.2012

Завальнюк О.М. Дослідження діяльності Івана Огієнка на посаді ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету / О.М. Завальнюк //  Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 6. – C.30-42. Осмислення нашої непростої минувшини різних періодів переконує, зокрема, що завдяки зусиллям національної еліти — державних і політичних лідерів, потужних творців духовних цінностей, […]

Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного університету в іменах (1918-1921 рр.)

| 11.06.2012

Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 632 с. Варто насамперед зазначити, що дана книга присвячена 125-річчю від народження видатного українського діяча, державотворця, організатора, ректора і оборонця нашого університету Івана Івановича Огієнка.

Педагогічна діяльність Івана Огієнка в м. Кам’янці-Подільському у 1918-1920 рр.

| 09.05.2012

На конкурс Іван Огієнко – видатний український просвітник, освітній діяч, педагог, один з фундаторів національної системи освіти і виховання. Доробок ученого є одним з найважливіших джерел пізнання, розвитку і становлення теорії та практики національного виховання української педагогіки. Ще чекає докладних наукових досліджень зроблене І.Огієнком щодо підготовки майбутніх педагогів. Про цю царину діяльності вченого знаємо достатньо, […]

Постать Івана Огієнка в погляді сучасного студентства

| 09.05.2012

На конкурс  Іван Огієнко – один з видатних українських діячів ХХ ст. Дуже багатогранна особа – мовознавець, історик церкви, богослов, філософ, перекладач Біблії і богослужбових книг, палеограф, редактор і видавець, публіцист, літературний критик, етнограф, політичний та громадський діяч митрополит. Він досяг вершин своєю феноменальною працьовитістю (75 творчих років із 90 прожитих) [4, с. 3]. Людина, […]