“Шагівки”. Марки “нарівні з дзвінкою монетою”

| 04.02.2013

Кам’янець-Подільський – неймовірне місто з багатою історією. Кожний його дослідник знає, що в свій час воно було останньою столицею Української Народної Республіки, нової незалежної держави 20-х рр. ХХ ст. Усі тогочасні поштові відділення колишньої Російської імперії на території України потрапили під юрисдикцію новоствореного Міністерства пошти і телеграфу.

Погорілець О. Про нові знахідки монет Подільського князівства

| 13.10.2012

Погорілець О. Про нові знахідки монет Подільського князівства / Олег Погорілець, Ростислав Саввов // Нумізматика і Фалеристика. – 2007. – №4(44). – С. 28-31.  Пройшло вже три роки з часу публікації у журналі «Нумізматика і фалеристика» статті авторів, присвяченої відкриттю монет Подільського князівства, що існувало на українських землях в XIV ст. [ 1 ]. За […]

Уставъ ссудо-сберегательной кассы Каменецъ-подольской гимназіи

| 04.10.2012

  Уставъ ссудо-сберегательной кассы Каменецъ-подольской гимназіи // Циркуляръ по управленію Кіевскимъ Учебнымъ Округомъ. – 1872. – №1. – Январь. – С.5-7. Ссудо-сберегательная касса учреждаеться съ цђлью доставить возможность добровольнымъ ея участникамъ: 1) помђщать въ ней на сбереженіе извђстную долю изъ своего содержанія и 2) дђлать въ ней займы при временной надобности въ деньгахъ.

Шостопал. А. Монети ХIV ст. карбовані на Поділлі

| 03.10.2012

  Шостопал. А. Монети ХIV ст. карбовані на Поділлі / Анатолій Шостопал // Нумізматика і Фалеристика. – 2007. – №3(43). – С.24-26. Справжньою сенсацією у нумізматиці стало відкриття ще одного виду монет, карбованих на теренах України в XIV ст. Про це повідомили О. Погорілець та Р. Саввов [1]. Авторами було описано чотири віднайдені монети і […]

Серія «Видатні особистості України». «Євген Петрушевич»

| 30.09.2012

  Серія «Видатні особистості України». «Євген Петрушевич» // Банкноти і монети України. – 2008. – Вип.13. – С.12-13. Ювілейна монета, присвячена українському правникові, діячу українського національно-визвольного руху в Галичині, одному з організаторів Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), голові її парламенту – Української Національної Ради – Євгену Петрушевичу (1863–1940).

Фінансова політика Директорії

| 20.09.2012

  Фінансова політика Директорії // Грошові знаки та монети України: Альбом. — X.: Колорит, 2005. — 184 с. — (Серія «Українська колекція»).- С.64-67. Епоха Гетьманату завершилася наприкінці 1918 р. 13 листопада на таємному засіданні Українського національного союзу в Києві було обрано Директорію на чолі з В. Винниченком, С. Петлюрою, яка після зречення гетьмана П. Скоропадського […]

Данілов І.В. Це респектабельне слово – БАНК.

| 09.05.2012

Данілов І.В. Це респектабельне слово – БАНК. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 120 с. ISBN 966-730832-4