Екскурс по архівним фотографіям в книзі О. Прусевича

| 24.11.2013

Вже давно намагався знайти книгу Прусевича “Кам’янець-Подільський” 1915 року, але марно. Вже навіть думав купувати сучасний передрук, але сталося диво! Не перестану дивуватися польським джерелам, але якраз саме там знайшов цю книгу у вільному доступі! Тепер, перебуваючи під враженням, хочу поділитися ним з іншими читачами.

Забута споруда

| 21.05.2013

Скільки ми б не подорожували Старим містом біля Вітряної брами, завжди наш погляд був спрямований на дивовижну надбудову на скелі протилежного боку каньйону. Нарешті буквально на днях ми змогли потрапити до цієї таємничої споруди…

Мицик Ю.А. Турецький похід на Кам’янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки

| 19.07.2012

Мицик Ю.А. Турецький похід на Кам’янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки / Ю.А. Мицик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.19: На пошану академіка В.А. Смолія. – 568 с.- С.93-116 Анонімна Віршована хроніка (1682 р.) є унікальним джерелом з історії України. Дану пам’ятку ми виявили […]

Олег Афанасьєв. ГРАЛЬНІ КАРТКИ КОСТЯНТИНА ГРИБАНОВА СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНСЬКІ ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

| 13.07.2012

16 червня 2010 року на нашому сайті я опублікувала матеріал під назвою“Листівка №36 із сувенірного набору “Губернии Российской империи” 1856 року”. Згодом на адресу нашої редакції була надіслана стаття відомого молодого українського вченого-географа, котрий детально вивчав дане питання. За згодою автора ми публікуємо його творіння. Варто зазначити, що Олег Євгенович Афанасьєв народився 6.02.1980 р. у Дніпропетровську. Проживає […]

Інструкція поліцейських урядників як важливе джерело до вивчення правопорядку м. Кам’янця-Подільського (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

| 09.05.2012

  Судово-правові відносини в наш час складають важливу ланку здійснення влади в державі. Вони покликані забезпечувати основи правового порядку в суспільстві. Проте, сьогодні, мабуть, доречно відмітити деякі суперечності у здійсненні окремих аспектів правосуддя в Україні. З метою кращого та досконалішого розвитку законності, на наш погляд, доречно звертутися до історії, тобто врахувати важливий досвід історичного минулого […]

Собраніе древностей Подоліи

| 09.05.2012

Собраніе древностей Подоліи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. – К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1900. – Т. LXХХ.  – №10. – Октябрь. – Отд. 2. –  С. 63.   Собраніе древностей Подоліи. Въ августђ мђсяцђ, въ помђщеніи Каменем-Подольской город ской управы, состоялось подъ предсђдательствомъ заступающаго мђсто городского […]