Наказ С. Петлюри армії УНР та представникам місцевої влади про заборону використовувати чужі військові кокарди. 8 грудня 1918 року

| 06.10.2012

  Наказ С. Петлюри армії УНР та представникам місцевої влади про заборону використовувати чужі військові кокарди. 8 грудня 1918 року // Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т. IV. – 704 c. – C.219.

Наказ Головної Команди армії УНР про призначення осавула Нагурного начальником Кам’янець-Подільської піхотної юнацької школи. 24 жовтня 1919 року

| 01.10.2012

  Наказ Головної Команди армії УНР про призначення осавула Нагурного начальником Кам’янець-Подільської піхотної юнацької школи. 24 жовтня 1919 року // Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т. IV. – 704 c. – С.346.

Лист А. Лівицького до І. Мазепи від 8 квітня 1920

| 12.09.2012

  Лист А. Лівицького до І. Мазепи від 8 квітня 1920. – ЦДАВО України. – Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 124. – Арк. 24–25–26. – Копія. Машинопис. // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії України […]

Лист А. Лівицького до І. Мазепи від 8 квітня 1920 р.

| 31.08.2012

Лист А. Лівицького до І. Мазепи від 8 квітня 1920 р. – ЦДАВО України. – Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 124. – Арк. 24–25–26. – Копія. Машинопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії України […]

Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 5 квітня 1920 р.

| 15.08.2012

Лист А. Лівицького до І. Огієнка від 5 квітня 1920 р. – ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 94–94 зв. – Оригінал. Рукопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут історії […]

Лист А. Лівицького до М. Корчинського від 31 березня 1920 р.

| 10.08.2012

Лист А. Лівицького до М. Корчинського від 31 березня 1920 р. – ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 85–85 зв.– 86. – Копія. Рукопис // Студії з історії Української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. – К.: Інститут […]