Печатка лікаря Солухи

Додано 22.08.2013

ДАХмО. - Ф.64. - Оп.1. - Спр.79. - Арк.16.

Об увольнении воспитанников из разных классов Семинарии по разным причинам [Свидетельства об образовании и заявления воспитанников семинарии об увольнении] за 1912 г. – ДАХмО. – Ф.64. – Оп.1. – Спр.79. – Арк.16.

Кость Солуха (1861-1922) – це відомий український громадський і культурний діяч та меценат на Поділлі. Голова Подільської «Просвіти», один із засновників Кам’янець-Подільського українського державного університету за фахом був лікарем і працював у Подільській земській лікарні.

Печатка лікаря К. Солухи

Замовивши потрібні архівні джерела для свого дисертаційного дослідження у Державному архіві Хмельницької області, я зовсім випадково натрапила на цікавий аркуш-довідку, виписану одному із учнів Подільської духовної семінарії особисто лікарем Солухою та затверджену його ж печаткою.

Ольга Комарова,

гол. редактор сайту

Коментарі