Нова книга про Кам’янець Ольги Пламеницької

Додано 29.12.2012

Книга Ольги Пламеницької «Сastrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець»

Без перебільшення непересічною подією для Кам’янця-Подільського  є видання про нього книг, що трапляється не так часто як заслуговує на це наше місто. Проте сьогодні ми маємо можливість про це писати. Нещодавно у видавництві «Абетка» вийшла монографія Ольги Пламеницької «Сastrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець», обсяг якої становить 672 сторінки. Ольга Анатоліївна присвятила книгу 85-річчю від дня народження матері Євгенії Пламеницької – архітектора та археолога, яка чимало уваги приділяла вивченню Кам’янця-Подільського.

Насамперед хочеться відмітити високу поліграфічну якість видання – книгу приємно тримати в руках. Як бачимо, в Кам’янці теж виходить література, яка за якістю не поступається київським видавництвам, до прикладу тій же «Темпорі». Книга досить потужно проілюстрована – містить 470 ілюстрацій, з яких суттєва частина є авторськими реконструкціями.

Що стосується змістового наповнення книги, то в ній представлена авторська концепція Ольги Пламеницької щодо розвитку фортифікацій міста, де основна увага приділяється Старій фортеці. Автор виводить історію Кам’янця-Подільського  та його фортифікацій починаючи з ІІ століття, тобто розвиваючи далі власну дако-римську концепцію. У ІІ-ІІІ століттях, на думку дослідниці, на території історичної частини нашого міста розміщувалося військове поселення. Не будемо вдаватися до аналізу висловлених тверджень, проте зазначимо, що навколо цього питання в подальшому, завдяки книзі, буде новий сплеск дискусій навколо правильності чи хибності дако-римської концепції, пошуку першопочатків історії міста. На думку Ольги Анатоліївни, в період Київської Русі на основі більш ранніх укріплень з’явилися нові, які були побудовані згідно з тогочасними віяннями в фортифікаційному мистецтві. Послідовно етап за етапом дослідниця доводить історію фортифікацій до XVIII століття, вважаючи його періодом «занепаду міста-фортеці».

Надзвичайно позитивним моментом є включення до книги розділів «Реставрація оборонних споруд Старого міста в 1945-2010 роках», «Науково-методичні засади реставрації укріплень Кам’янця-Подільського» та «Фортифікаційна система Кам’янця-Подільського як складова об’єкта номінації до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». Порушені питання є надзвичайно актуальними для сучасного етапу історії нашого міста.

Книга містить досить солідний список джерел та літератури, яка була використана при написанні дослідження.

Загалом зазначимо, що попри дискусійність певних аспектів, які стосуються першопочатків та ранніх етапів розбудови фортифікацій міста, книга безумовно заслуговує на увагу кам’янчан та усіх, хто цікавиться історією нашого міста.

Ігор Старенький, редактор рубрики

“Археологічні дослідження”

 

 

Коментарі