Кам’янець-Подільський ХІХ – початку ХХ ст. у творчій лабораторії історика В. Малого

Додано 19.11.2012

Малий Василь Васильович

Василь Малий – вчений-історик, демограф, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [1]. Протягом власних наукових пошуків виступав як дослідник історії, економіки та культури Подільського краю.

Серед 50-ти наукових публікацій вченого понад 40 присвячені вказаній проблемі. Серед окремих його праць (наукові статті): «Етнічний і релігійний склад населення Поділля наприкінці ХІХ ст.» (1995), «Становище національних меншин на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХІХ ст.) (1995), «Демографічна ситуація на Поділлі в 1900 – 1914 рр.» (1995), «Міграційні процеси на Поділлі» (60-ті рр. ХІХ – 1914 р.) (1997), «Населення Кам’янечини за даними всеросійського перепису 1897 року» (1997), «Український національний рух на Поділлі у 1907-1914 рр». Переважно всі вказані статті стали основою кандидатської дисертації на тему: «Етносоціальні процеси на Поділлі (1861-1914 рр.), що була захищена у спеціалізованій Раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 24 січня 1997 р. [2]

Цікаво, що євреїв в Кам’янці-Подільському В. Малий розглядає в контексті загальноєврейського демографічного розвитку на Поділлі. Вказуючи на те, що у XV ст. коли з різних європейських держав у Польщу хлинули євреї, була видана заборона їм селитися в Кам’янці. Все ж вони змогли домовитися з владою, щоб селитися в місті. Тоді заборона була повторена у XVІІ ст., незважаючи на це, в середині XVІІІ ст. вони стають досить важливим етносом в місті і на Поділлі [3]. Також науковцем були досліджені проблеми демографічних змін і українського, російського та польського населення.

Вельми важливою є введена істориком в обіг інформація про пенсійне забезпечення жителів Кам’янця-Подільського. Серед міст і містечок Поділля кінця ХІХ ст. Кам’янець-Подільський був містом з найбільшою кількістю пенсіонерів і рантьє (осіб, що живуть з банківських відсотків). В місті було 2542 особи або понад 15 % пенсіонерів і осіб, що вкладали кошти в цінні папери. Тодішні чиновники на відмінну від сучасних, з виходом на пенсію не виїздили з міста. Осідали в місті, займалися інтелектуальною працею.

Неодноразово В. Малий вказував на важливість відвідин Кам’янця Т.Г. Шевченком, підносив важливість діяльності «Просвіт». Акцентував увагу на захисті української мови на початку ХХ ст.:зокрема у 1904 р. семінаристи міста поширили прокламацію, у якій брали під захист українську мову, «що зазнала величезних утисків» [4].

Великої уваги заслуговує піднята вченим проблема, свідомості та приживань польського населення, яке вороже сприймало прихід російської влади. У 1861 р. католики Кам’янця-Подільського організували у місцевому домініканському костелі панахиду на честь жертв придушення польського повстання 1831 р. у Варшаві [5].

На мій погляд, можна простежити таку особливість: населення у часи швидких перемін, особливо революційних змін, а також погіршення соціального рівня (криз) свідомо звертається до історії. Дивно, але раптом всі починають цікавитися історією, звертають увагу на героїчні часи, або ж періоди попереднього економічного зростання. В нас – це «брежнівська епоха», раніше – бурхливе збагачення кінця ХІХ – початку ХХ ст., тощо.

Творча лабораторія вченого-історика є унікальною скарбницею соціального і наукового досвіду дослідника. Вона відкриває сторінки для сприйняття вченими минулого, часто з позицій сьогодення. Історик віддзеркалює суспільство у самих загальних його формах, є транслятором його мислення на сторінки минулого.

 

Примітки:

 1.         Рибак І.В. Слово про колегу / І.В. Рибак // Василь Малий: людина, педагог, вчений. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 23.

2.         Копилов С.А. Василь Васильович Малий / С.А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 15. – С. 303-312.

3.         Малий В.В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 186101924 рр. / В.В. Малий. — Кам’янець-Подільський, 2008. — С. 62.

4.         Там само. – С. 132.

5.         Там само. – С. 152.

 

Валентин Пагор, редактор рубрик “Конкурс”

та ” “Історія Кам’янця на Поділлі”

Коментарі