Забута споруда

| 21.05.2013

Скільки ми б не подорожували Старим містом біля Вітряної брами, завжди наш погляд був спрямований на дивовижну надбудову на скелі протилежного боку каньйону. Нарешті буквально на днях ми змогли потрапити до цієї таємничої споруди…

До історії створення археологічної карти Подільської губернії

| 07.02.2013

Важливе місце в історичних дослідженнях посідає археологія. Велику цінність для дослідників мають археологічні карти губерній, які створювалися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 1901 року побачила світ археологічна карта Подільської губернії, яку опрацював Юхим Йосипович Сіцінський[1]. Про актуальність цієї праці у наш час може свідчити її перевидання на початку ХХІ ст. (2001, 2004 рр.)[2], [...]

Ks. Bolesław Kumor. METROPOLIE I DIECEYJE NA ZIEMIAH POLSKICH w 1860 r.

| 04.12.2012

Вищевказана карта демонструє церковно-адміністративний устрій (Римсько-католицької) Латинської Церкви станом на 1860 р. Карта охоплює землі колишньої Речі Посполитої, незалежно від того до якої держави вони після поділів були інкорпоровані.

Ks. Bolesław Kumor. METROPOLIE I DIECEYJE NA ZIEMIAH POLSKICH okolo 1772 r.

| 01.11.2012

Це карта адміністративно-церковного поділу Римсько-католицької (Латинської) церкви  станом на 1772 р. Автор особливу увагу приділяє дієцезіям, що знаходяться на Східних кресах Речі Посполитої (Кам’янець-Подільська, Київська, Смоленська та на території Брацлавщини), що виражається у позначені конкретних парафій.

Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae, Moldoviae, Minoris q. Tartariae, Provincus exhibita a Ion Baptista Homanno Noriberga (1720)

| 28.10.2012

“Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae, Moldoviae, Minoris q. Tartariae, Provincus exhibita a Ion Baptista Homanno Noriberga” – докладна регіональна карта, створена Йоганном Батис Хоманном, видана у 1720 році у м. Нюрнберзі. На ній картограф зобразив  територію, що простягається від України, країн Московії на півночі, до Чорного моря, Черкеської Татарії, Константинопольської Трансільванії на півдні. 

Ks. Bolesław Kumor. METROPOLIE I DIECEYJE NA ZIEMIAH POLSKICH okolo 1520 r.

| 28.10.2012

Дана карта відобаражає адміністративно-церковний поділ Римсько-католицької (Латинської) церкви станом на 1520 р. На ній зображено митрополичі столиці, центри дієцієзій та їх кордони, сталі резиденції єпископа та дієцезіальної капітули, кордони деканатів та місце осідку деканів.

Карта Королівства Польського і Великого князівства Литовського (1697)

| 12.10.2012

Даний картографічний шедевр виданий у Амстердамі в 1697 році. Його розробники: Філліп Тідеманн, автор коментарів у картуші, та гравер Гілліам ван Гоуен. Приблизний масштаб цієї карти 1:2500000. Приурочена до конвертації Фрідіріха Августа Веттина (польського короля Августа II) до віри католицької.

Mappa geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae

| 05.10.2012

  На карті “Mappa geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae”, автором якої є Тобіас Кондрат Лоттер (1759) маємо можливість побачити подільські землі, і у т.ч. наше місто Кам’янець-Подільський.

Russia in Europe Part VIII with small index map. Podolia, Bessarabia, Kherson, Iekaterinoslav, Taurida, Krimea

| 02.10.2012

  Коротка назва цієї карти у перекладі – «Росія в Європі Частина VIII з картою індексів». Повна назва на англійській мові – «Russia in Europe Part VIII with small index map. Podolia, Bessarabia, Kherson, Iekaterinoslav, Taurida, Krimea». Видана у Лондоні в 1844 році.

A new map of the Kingdom of Poland with its dismembered provinces (1787)

| 30.09.2012

  Автором цієї карти є картограф Томас Кітчін (1787). Її коротка назва «Нова карта Королівства Польщі з розподілом її провінцій». Її видавцем став англієць Роберт Сеєр, опублікувавши її у одному з атласів (Лондон, 1790). Вистота карти –48 см, ширина –66 см. Масштаб – 1:2450000.