Баженов Л.В. Вшанування 70-річчя академіка І.С. Винокура

Додано 13.06.2012

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.5(7). – 352 с.

Баженов Л.В. Вшанування 70-річчя академіка І.С. Винокура / Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.5(7). – 352 с. – С.3-5.

У липні 2000 року наукова і освітянська громадськість України й, зокрема, Хмельниччини широко відзначала 70-ти річчя від дня народження знаного вченого – археолога та історика, талановитого педагога, Заслуженого працівника вищої школи України, академіка Академії наук вищої школи України і Української академії історичних наук, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії Східної Європи та археології Кам’янець-Подільсьюго державного педагогічного університету – Іона Ізраїлевича (Срулевича) Винокура.

За 50 літ подвижниціва на стезі науки і освіти на шляху до цього ювілею Іон Ізраїлевич опублікував майже 400 академічних і науково-популярних творів, у тому числі 38 монографій і навчальних посібників для вузів і школи, сформував власну наукову школу в галузі археології України, сприяв вихованню і випуску у світ понад 5 тисяч вчителів історії, чимало зробив для розбудови краєзнавчого руху і регіональних досліджень на Буковині, Поділлі й Волині. До дня свого ювілею Іон Ізраїлевич видав фундаментальну працю “Черняхівська культура; витоки і доля” [1], яка стала підсумком майже 50-річних копітких археологічних досліджень різноаcпектного життя племен Дніпровсько-Дністровського межиріччя П-V cт. н.е. та з’ясування їх історичної ролі в давньослов’янському етногенезі на теренах України. Саме вирішення цієї актуальної наукової проблеми принесло вченому міжнародне визнання.

4 липня 2000 року, в день народження Іона Ізраїлевича, в конференц-залі історичного факультету Кам’янець-Подільського педуніверситету відбулися урочистості з нагоди його 70-річчя. Щоб вшанувати ювіляра на зібрання прибули представники офіційної влади, органів освіти і культури, установ і організацій Хмельницької області й м. Кам’янця-Подільсьного, колеги вченого, вихованці-науковці, краєзнавці, вчителі, численні друзі з різних куточків Уіфаїни, викладачі та студенти рідного вузу. Спеціальне засідання вченої ради історичного факультету університету вів її голова доцент О.М.Завальнюк. Вшанування ювіляра набуло святкового характеру, проходило в невимушеній і теплій атмосфері, упродовж якої офіційні поздоровлення перепліталися з спогадами, жартами про Іона Ізраїлевича, з виступами колективів художньої самодіяльності, виголошенням багатьох вітальних листів і телеграм, інших імпровізацій.

В ході зібрання про життєвий, творчий і громадський шлях академіка І.С. Винокура розповів присутнім його учень професор Л.В. Баженов, від імені Міністерства освіти і науки України та вченої ради і адміністрації вузу вручали почесні грамоти й вітальні адреси ювіляру ректор, академік А.О. Копилов і проректор з наукової роботи доцент А. Г.Філінюк; від Хмельницької облдержадміністрації – Ю.І. Блажевич; від обласного управління освіти і науки – В.Є.Берека; від наукової громадськості Хмельниччини – директор облдержархіву, кандидат історичних наук П.Я. Слободянюк; від Кам’янець-Подільської міської ради та виконкому – С.В.Бабій і В.У.Крилов; від Інституту археології НАН України (Київ) – учні Іона Ізраїлевича: доктор історичних наук О.М.Приходнюк і кандидат історичних наук Л.В. Вакуленко; від колективу Вінницького педуніверситету -професор І.І. Заєць; від Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині – доцент М.Ю. Костриця; від Кам’янець-Подільських міського і районного управлінь освіти – В.Тюрін, Д.Желізник; від кафедр всесвітньої історії, історії Східної Європи та археології, історії України – академікВ.С.Степанков, доцент О.Т. Щур, доцент М.Б. Петров, а за ними – інші шанувальники Іона Ізраїлевича, представники громадськості й студентства.

Вітальні телеграми ювіляру з-поміж інших надіслали директор Інституту історії України НАН України академік В.А. Смолій, директор Інституту археології НАН України академік П.П. Толочко, академік П.П. Тронько. Хвилюючим було заключне слово Іона Ізраїлевича, в якому вчений висловив своє бачення нинішнього розвитку освіта, науки і культури в Україні, згадав теплим словом багатьох близьких людей, соратників і учнів, поділився своїми подальшими життєвими перспективами.

70-річчя І.С. Винокура залишило помітний слід в літературі й періодиці До цього ювілею у світ вийшла з друку книга “Іон Сруневич Винокур: Бібліографічний покажчик” з викладом його біографії та списку публікацій [2], на пошану ювіляра видано історичним факультетом Кам’янець-Подільського педуніверситету та Інститутом археології НАН України історико-археотогічний збірник “Давня і середньовічна історія України” [3], в якому вміщена низка тематичних статей та подано бібліографію праць ювіляра.

На 70-річчя І.С.Винокура відгукнулися докладними.статтями “Український історичний журнал” [4], редколегія міжнародної науково-краєзнавчої конференції “Житомирщина на зламі тисячоліть” [5], газети “Подільські вісті” (м.Хмельницький) [6], “Кам’янець-Подільський вісник” [7], “Подолянин” (м. Кам’янець-Подільський) [8], університетський “Студентський меридіан” [9] та інші часописи. Лейтмотивом зазначених публікацій була думка, що все свідоме життя Іон Винокур робив усе залежне від нього, щоб гідно прислужитися українському народові, розбудові вищої і середньої освіти та розвитку історичної думки, нести людям добро, мудрість, істину. З-поміж численних відзнак, яких удостоєний з нагоди ювілею Іон Ізраїлевич, мабуть найдорожчим було нагородження його міською владою Кам’янця-Подільського медаллю “Честь і шана”, яка засвідчила повагу краян до вченого і педагога.

Віддаючи належне усім творчим надбанням і заслугам ювіляра, які знайшли відображення в широкому відзначенні 70-річчя, мищиро бажаємо академіку І.С.Винокуру міцного здоров’я, довготривалого розквіту творчих сил, очікуємо від нього нових цікавих задумів, археологічних експедицій, книг, талановитих і вдячних учнів-послідовників.

 ПРИМІТКИ:

1.         Винокур І.С. Черняхівська культура: витоки і доля. Наукове видання. – Кам’янець- Подільський: Абетка; Оіюм, 2000. – 330 с.

2.         Іон Срулевич Винокур: Бібліографічний покажчик (До 70-ти річчя від дня народження) / Вступ. стаття В.С. Прокопчука. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 80 с.

3.         Давня і середньовічна історія України (історикп-археологічний збірник). На пошану Іона Винокура з нагоди 70-річчя / Ін-т археології НАН України, Кам’янець-Подільський державний педуніверситет. – Кам’янець-Подільський: Інформ.-вид. центр Кам’янець-Под. держ. пед. ун-ту. 2000. – 360 с.

4.         Прокопчук В.С. 70-річчя доктора історичних наук, профессора І.С. Винокура // Український історичний журнал. – 2000. -№5. – С.153-154.

5.         Костриця М.Ю. Академік І.С. Винокур – дослідник і краєзнавець Волині-Житомирщини // Житомирщина на зламі тисячоліть: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Т.21. – Житомир, 2000. – С.365-367.

6.         Прокопчук B.C. Наукове подвижництво. Професору Винокуру – 70 // Подільські вісті (м.Хмельницький). – 2000. – 6 липня. – С.4.

7.         Гаврищук А. Скарби академіка // Кам’янець-Подільський вісник. – 2000. – 30 червня. – С.З.

8.         Семенова Н. Знайти свій скарб // Подолянин. – 2000. – 7 липня. – С.З.

9.         Баженов Л.В. 70 років доктору історичних наук, професору Іону Винокуру // Студентський меридіан (Кам’янець-Подільський педуніверситет). – 2000. – 4 липня. – С.2.

Коментарі